Służba Cywilna - Forum Pracowników
Korpus Służby Cywilnej - Niezależne Forum Pracowników KSC

Prawo pracy - Napoje i posiłki dla pracowników

dziadek - 3 Lipiec 09, 15:39
Temat postu: Napoje i posiłki dla pracowników
W upalne dni na pracodawcy spoczywa dodatkowy obowiązek - zapewnienia pracownikom napojów. Ponadto, pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych - bez względu na wskazania słupków rtęci na termometrach - trzeba zapewnić posiłki profilaktyczne, których wartość, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, w jakich sytuacjach pracownikowi przysługują napoje i posiłek profilaktyczny oraz jak rozliczyć te świadczenia!

1. W czasie upałów pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje
Pracodawcy powinni pamiętać, że w czasie upałów ciąży na nich obowiązek zapewnienia napojów dla pracowników. Bezpłatne dostarczanie napojów obowiązuje przy zatrudnianiu przy pracach na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia przekracza 25oC. Dotyczy też stanowisk, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC. Napojów powinno być tyle, by ich nie zabrakło, czyli w ilości nieograniczonej.
Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik pracuje na stanowisku, na którym cały dzień utrzymuje się wysoka temperatura, czy też tylko przez kilka godzin. Pracodawca więc nie może twierdzić, że nie będzie dostarczać napojów pracownikom, bowiem wysoka temperatura w pomieszczeniach, bp. w biurze nie utrzymuje się cały dzień.
W razie, gdy pracodawca nie dostarczy pracownikom napojów podczas upalnych dni popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny.
2. Można tez skrócić czas pracy…
W czasie upałów wskazane jest również skracanie czasu pracy. Pracodawcy, którzy niezbyt przychylnie spoglądają na takie rozwiązanie mogą też np. wprowadzić godzinną przerwę, w czasie której pracownicy ochłodzą się i odpoczną. Za czas takich przerw pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Warto też podkreślić, że pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30oC, a wilgotność względna powietrza 65%.
3. Dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych - posiłki profilaktyczne
Pracodawcy zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych obowiązani są do wydawania pracownikom nieodpłatnie posiłków profilaktycznych. Posiłki profilaktyczne powinny być wydawane wówczas, gdy ze względu na uciążliwość pracy i warunki mikroklimatyczne istnieje potrzeba uzupełnienia rezerw energetycznych pracownika. Posiłki należy wydawać w tych dniach, w których wykonywane są prace uzasadniające ich wydanie, w czasie przerw - najlepiej po 3-4 godzinach pracy.
4. Nie zawsze posiłki profilaktyczne są zwolnione z podatku…
Co do zasady, posiłki profilaktyczne, których obowiązek wydawania pracownikom wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca - mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych są zwolnione z podatku dochodowego. Często zdarza się jednak, że pracownicy, którym zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpłatnych posiłków profilaktycznych, sami kupują sobie we własnym zakresie artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania takiego posiłku, a następnie otrzymują od pracodawcy zwrot poniesionych kosztów. Podstawą rozliczenia jest wówczas faktura na zakup danego towaru, przedstawiona przez pracownika. Czy w takim przypadku zwrot zakupu artykułów spożywczych jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

* korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
* przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Oznacza to, że obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie bezpłatnych posiłków i napojów zrealizowane być mogą wyłącznie poprzez:

* wydanie ich w naturze przez pracodawcę,
* zapewnienie korzystania z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
* wydanie produktów dla przygotowania posiłków przez pracowników.

Za posiłki profilaktyczne nie wypłacisz ekwiwalentu!
Przepisy bhp zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków profilaktycznych „w naturze”. Nie można zatem zamiast wydawania posiłków wypłacać pracownikom ekwiwalentu.
Zgodnie zatem z ogólną zasadą pracodawca powinien bezpośrednio wydać posiłki pracownikom. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania posiłków - może zapewnić korzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych lub wydać artykuły spożywcze, z których pracownik przygotuje sobie posiłek we własnym zakresie.
Wynika z tego, że w powyższym katalogu nie mieści się wypłata równowartości produktów nabytych przez pracowników we własnym zakresie. Jeśli więc pracownicy sami kupują posiłki profilaktyczne, a następnie pracodawca zwraca im poniesione z tego tytułu wydatki -wypłaty pieniężne na rzecz pracowników stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Warto jednak zauważyć, że sprawa wyglądałaby inaczej, gdyby w omawianej sytuacji pracownicy firmy działali w imieniu i na rzecz pracodawcy. Obowiązki „dostarczyciela” posiłków profilaktycznych może bowiem pełnić każda osoba umocowana przez pracodawcę, w tym także uprawniony do takich posiłków pracownik.

Reasumując należy stwierdzić, że jeśli pracownicy sami kupują produkty do posiłków profilaktycznych, a pracodawca zwraca im koszty z tego tytułu, wtedy zwrot kosztów będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych tylko wówczas, gdy pracownicy działają na rzecz i w imieniu pracodawcy, tj. gdy faktury zakupowe są wystawiane na pracodawcę. Zwolnienie podatkowe nie obowiązuje natomiast w sytuacji, gdy faktury są wystawiane na samych pracowników.

Podstawa prawna
» art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.),
» art. 21 ust. 1 pkt 11, pkt 11b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.),
» § 1, § 2, § 3 ust. 1, § 5, § 4, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279),
» § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

Autor: Aneta Mościcka

smog - 3 Lipiec 09, 16:16

U nas były w zeszłym roku 3litry / osobe - na całe lato...
w tym na razie nic - widocznie nie ma upałów :) 33 stopnie - co to za upał?

Pinero - 3 Lipiec 09, 16:46

smog napisał/a:
U nas były w zeszłym roku 3litry / osobe - na całe lato...

To dlaczego nie zgłosicie tego do PIPu? U nas też próbowano racjonować wodę. Wybiliśmy im to z głowy i od 2-3 lat mamy wodę CAŁY rok w baniakach.

smog - 3 Lipiec 09, 16:57

Podejrzewam ze podczas proby zgloszenia zainteresowany wiedzialby o tym szybciej niz sam PIP :)
Pinero - 3 Lipiec 09, 17:13

smog napisał/a:
Podejrzewam ze podczas proby zgloszenia zainteresowany wiedzialby o tym szybciej niz sam PIP :)


U nas się udało i nic nie wiedzieli wcześniej. Mieliśmy ubaw jak widzieliśmy jak kierownik oprowadzał pracownika PIPu i tłumaczył mu co i jak. Dwa dni po jego wizycie dostaliśmy wiadomość, że woda nie jest racjonowana i oczywiście trzeba oszczędzać, ale jak ktoś ma pragnienie to proszę bardzo i do woli.

Ciekawe ile za taką "lekcję" zapłacił z własnej kieszeni?
:P

wjawor - 3 Lipiec 09, 18:50

Pinero napisał/a:
smog napisał/a:
U nas były w zeszłym roku 3litry / osobe - na całe lato...

To dlaczego nie zgłosicie tego do PIPu? U nas też próbowano racjonować wodę. Wybiliśmy im to z głowy i od 2-3 lat mamy wodę CAŁY rok w baniakach.

My wprawdzie nie cały rok, ale jak się robi 30 stopni to też baniaki wjeżdżają na korytarze. kilka dni temu Zawitał też do nas na ostatnie piętro. Oczywiście w niektórych pomieszczeniach są też całoroczne :evil:

dziadek - 4 Lipiec 09, 21:15

wjawor czy my pracujemy w tym samym US , choć chyba nie bo u mnie właśnie na ostatnim piętrze cały rok stoją :) 8-)
helvet - 9 Lipiec 09, 14:39

U nas tam wody mineralnej do woli. W sklepiku nieopodal...
dziadek - 9 Lipiec 09, 17:48

A u mnie w tym tygodniu ani grama , było tylko deszczówki do oporu :lol:
helvet - 15 Lipiec 09, 13:57

Koryguję poprzednią wypowiedź.
Dziś wydano wodę mineralną. Nawet całkiem całkiem - z Nałęczowa.
Po jednej 1,5-ra litrowej butelce na twarz.
To była dobra wiadomość.
Ale jest jeszcze zła. Dalszych zakupów napojów chłodzących nie przewidziano. Przynajmniej na razie...

elsinore - 15 Lipiec 09, 13:58

helvet napisał/a:
Koryguję poprzednią wypowiedź.
Dziś wydano wodę mineralną. Nawet całkiem całkiem - z Nałęczowa.
Po jednej 1,5-ra litrowej butelce na twarz.
To była dobra wiadomość.
Ale jest jeszcze zła. Dalszych zakupów napojów chłodzących nie przewidziano. Przynajmniej na razie...

Musi czują w kościach że się aura zmieni ...

dziadek - 15 Lipiec 09, 21:11

a ja tylko zadzwoniłem dzisiaj z rana do kadrowej z pytaniem o wodę , to zaraz wjechały dystrybutory z wodą :lol: 8-)
aga764 - 15 Lipiec 09, 21:14

Albo kadrowa się w Tobie kocha, albo masz dużą siłę przebicia :)
dziadek - 15 Lipiec 09, 21:21

a jak byś zareagowała jak by zadzwonił przewodniczący związków w twoim zakładzie pracy :?:
aga764 - 15 Lipiec 09, 21:23

Zależy których.
Jednego mam za ścianą i nie musi dzwonić.
Drugi natomiast... Raczej mnie unika od kiedy dostałam bana na wiadomym portalu :)

wjawor - 15 Lipiec 09, 21:24

dziadek napisał/a:
a ja tylko zadzwoniłem dzisiaj z rana do kadrowej z pytaniem o wodę , to zaraz wjechały dystrybutory z wodą :lol: 8-)

U Was kadrowa wodę nosi :?: Wstydziłbyś się :P

dziadek - 15 Lipiec 09, 21:57

nie dystrybutory i baniaki z wodą pracownicy firmy rozstawiali, a dzwoniłem do kadrowej bo BHP-owiec na urlopie a kier. działu ogólnego nie było w pracy , to NUS -owi miałem głowę zawracać takimi drobiazgami jak chłopina czeka na telefon z MF czy na obiad w czwartek się załapał ;)
zielonka - 15 Lipiec 09, 22:29

dziadek napisał/a:
a ja tylko zadzwoniłem dzisiaj z rana do kadrowej z pytaniem o wodę , to zaraz wjechały dystrybutory z wodą :lol: 8-)

dziadek napisał/a:
a jak byś zareagowała jak by zadzwonił przewodniczący związków w twoim zakładzie pracy :?:


Łomatko, Dziadek, Ciebie to strach się bać.
Mam wrażenie jednak, że nim zadzwoniłeś, to już sobie nieźle łyknąłeś, ale nie tej wody z dystrybutora… ;)

mkeruj - 16 Lipiec 09, 06:40

U mnie w pracy też jest dystrybutor i baniaczek z wodą, mam tylko wątpliwość czy z oryginalną, czy z kranówą ;)
wjawor - 16 Lipiec 09, 06:43

mkeruj napisał/a:
U mnie w pracy też jest dystrybutor i baniaczek z wodą, mam tylko wątpliwość czy z oryginalną, czy z kranówą ;)

No taki dylemat to mam za każdym razem gdy sięgam po mineralną. Ale w niektórych miastach kranówa ma podobno nawet lepsze parametry zdrowotne i smakowe od nie jednej butelkowej więc... :P

mkeruj - 16 Lipiec 09, 06:51

wjawor napisał/a:
mkeruj napisał/a:
U mnie w pracy też jest dystrybutor i baniaczek z wodą, mam tylko wątpliwość czy z oryginalną, czy z kranówą ;)

No taki dylemat to mam za każdym razem gdy sięgam po mineralną. Ale w niektórych miastach kranówa ma podobno nawet lepsze parametry zdrowotne i smakowe od nie jednej butelkowej więc... :P

Powiedz jeszcze, że zawiera %, to się przeniosę.

fufu1955 - 16 Lipiec 09, 07:05

kranówa zakopiańska - polecam....czasami myślę ,że ma odrobinkę "prądu ".....
wjawor - 16 Lipiec 09, 07:10

mkeruj napisał/a:
wjawor napisał/a:
mkeruj napisał/a:
U mnie w pracy też jest dystrybutor i baniaczek z wodą, mam tylko wątpliwość czy z oryginalną, czy z kranówą ;)

No taki dylemat to mam za każdym razem gdy sięgam po mineralną. Ale w niektórych miastach kranówa ma podobno nawet lepsze parametry zdrowotne i smakowe od nie jednej butelkowej więc... :P

Powiedz jeszcze, że zawiera %, to się przeniosę.

Z tego co pamiętam to w "Poszukiwany, poszukiwana" z kranu grubo powyżej 40% leciało, akcja filmu chyba w Warszawie się działa, trzeba tylko dzielnicę namierzyć :P

aga764 - 16 Lipiec 09, 07:10

Czyżby pod Zakopcem żyły węgorze elektryczne?
fufu1955 - 16 Lipiec 09, 07:16

tak - w/w można spotkać , a napięcie jest zależne od rozmiarów osobnika....
moc...siła rażenia...co tu gadać,trzeba " poczuć " ....:-)))

mkeruj - 16 Lipiec 09, 07:19

wjawor napisał/a:
mkeruj napisał/a:
wjawor napisał/a:
mkeruj napisał/a:
U mnie w pracy też jest dystrybutor i baniaczek z wodą, mam tylko wątpliwość czy z oryginalną, czy z kranówą ;)

No taki dylemat to mam za każdym razem gdy sięgam po mineralną. Ale w niektórych miastach kranówa ma podobno nawet lepsze parametry zdrowotne i smakowe od nie jednej butelkowej więc... :P

Powiedz jeszcze, że zawiera %, to się przeniosę.

Z tego co pamiętam to w "Poszukiwany, poszukiwana" z kranu grubo powyżej 40% leciało, akcja filmu chyba w Warszawie się działa, trzeba tylko dzielnicę namierzyć :P

Niestety u mnie w pracy nie prowadzono badań zawartości cukru w cukrze :)

smog - 16 Lipiec 09, 16:27

wjawor napisał/a:
mkeruj napisał/a:
U mnie w pracy też jest dystrybutor i baniaczek z wodą, mam tylko wątpliwość czy z oryginalną, czy z kranówą ;)

No taki dylemat to mam za każdym razem gdy sięgam po mineralną. Ale w niektórych miastach kranówa ma podobno nawet lepsze parametry zdrowotne i smakowe od nie jednej butelkowej więc... :P


Patrząc na idiotyczne reklamy w telewizji co robią z pieniędzmi ze środków Unijnych pomyślałbym że takim miastem są Katowice - gadają o oczyszczalniach rzeki "RAWA" a tak na prawde jest to ściek i ktoś kto choć raz był w Katowicach wie że z rzeką nie ma ona nic wspólnego - chyba że mowa o "gównianej rzece" to się zgodzę, bo czym że jest strumyk utworzony z tysięcy dopływowych rur kanalizacyjnych?

elsinore - 16 Lipiec 09, 18:37

Mnie tłumaczyć nie musisz, wszak WPiA UŚl'u położon był onegdaj nad pięknym modrym owym czymś... najlepsza zaś jest nazwa - Bulwary Rawy...
elsinore - 22 Lipiec 09, 12:36

Fiskus: bez podatku tylko kawa z automatu.
Napoje, które firma funduje załodze, są nieopodatkowane. Jeżeli jednak pracownik dostanie paczkę herbaty i musi ją sam zaparzyć, urząd uzna, że uzyskał przychód.
Argument jest prosty – paczka herbaty to nie napój. Fiskus zgadza się na zwolnienie tylko wówczas, gdy zatrudniony dostanie gotowy produkt, np. kawę albo herbatę z automatu. Skutek jest taki sam – pracownik zaspokoi pragnienie, ale firmy, które chcą uniknąć sporu z urzędem, powinny o tym niuansie pamiętać.

Jeśli wiadomo, kto pił.
Darmowe napoje to firmowa codzienność, pracodawcy rzadko jednak doliczają ich wartość do wynagrodzenia zatrudnionych. Z reguły nie można bowiem w ogóle ustalić, kto i ile wypił. Jest tak np., kiedy baniaczek z wodą mineralną stoi w ogólnodostępnej kuchni i korzysta z niego, kto chce. Nikt nie ewidencjonuje przecież spożycia, nie można więc obliczyć, jaki przychód uzyskała dana osoba.
Tego argumentu nie użyjemy, jeśli napoje są przyznawane konkretnym pracownikom. Wtedy pozostaje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Wynika z niego, że nieopodatkowane są świadczenia przyznawane na podstawie przepisów o BHP.
Zgodnie z § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy firma musi zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Osobom zaś zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych powinna zapewnić oprócz wody także inne napoje. Ich ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje osób zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Paczka to nie napój.
Reasumując, pracodawca musi zapewnić wszystkim pracownikom wodę lub inne napoje, a ustawa o PIT zwalnia je z podatku. Wydawałoby się, że na tej konstatacji kwestię rozliczania napojów można zakończyć. Okazuje się, że nie.
Kłopoty z fiskusem mogą bowiem mieć firmy, które przekazują pracownikom produkty do samodzielnego przygotowywania. Tak wynika np. z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB2/415-1205/08/ASz). O wykładnię przepisów zapytała spółka, która wydaje zatrudnionym opakowania herbaty i kawy. Mają oni samodzielnie przygotowywać sobie napoje, korzystając z dystrybutorów, w których jest woda o różnej temperaturze. Ma to usprawnić proces wydawania napojów. Do tej pory pracownicy dostawali je z jednej rozlewni, a ponieważ zakład jest duży, do niektórych herbata i kawa docierały już zimne. Po zmianie sposobu dystrybucji napojów (postulowanej przez związki zawodowe) pracownicy będą mogli z nich korzystać o dowolnych porach i zależnie od indywidualnych potrzeb.
Ale wartość otrzymanej herbaty i kawy trzeba będzie doliczyć do ich wynagrodzenia i opodatkować – stwierdziła izba skarbowa. Dostają bowiem artykuły spożywcze, a nie napoje. Ponieważ każdy pracownik otrzymuje określoną ilość tych produktów, można ustalić wysokość przychodu.
Jest to kontrowersyjne stanowisko, gdyż powoduje, że napój będzie różnie rozliczany w zależności od sposobu jego dystrybucji. Jeśli dostaniemy już gotową herbatę, nie musimy się troszczyć o podatek, ale jeśli sami ją zaparzymy z paczki od pracodawcy, fiskus będzie chciał ten „bonus” opodatkować.


ź r ó d ł o

aga764 - 22 Lipiec 09, 14:09

Nic innego nie pozostaje, jak zrobić baniaczek albo automat nie na pieniądze, tylko na identyfikatory...
Myślicie, że powinnam to opatentować?

helvet - 22 Lipiec 09, 14:25

aga764 napisał/a:
Nic innego nie pozostaje, jak zrobić baniaczek albo automat nie na pieniądze, tylko na identyfikatory...
Myślicie, że powinnam to opatentować?

Oczywiście identyfikatory z czipem...

aga764 - 22 Lipiec 09, 14:42

Nie, na odcisk palca. Czipa można pożyczyć i jeszcze jakiś podatnik na koszt urzędu się napije...
wjawor - 22 Lipiec 09, 16:52

aga764 napisał/a:
Nie, na odcisk palca. Czipa można pożyczyć i jeszcze jakiś podatnik na koszt urzędu się napije...

Palca też :P A swoją drogą to dystrybutory u nas są przede wszystkim dla klientów, pracownicy mają korzystać oszczędnie i w ostateczności.

Camila - 23 Lipiec 09, 06:16

aga764 napisał/a:
Nic innego nie pozostaje, jak zrobić baniaczek albo automat nie na pieniądze, tylko na identyfikatory...
Myślicie, że powinnam to opatentować?

Koniecznie ! :rotfl:

smog - 27 Lipiec 09, 15:44

U nas nadal wody nie było i nie ma - lato się niebawem skończy i po krzyku - nosili tylko jakieś "Oświadczenie" że wody w tym roku nie będzie bo nie ma pieniędzy - i ludzie się pod tym podpisywali że się "zapoznali" ... więc chyba coś nie halo...
aga764 - 27 Lipiec 09, 16:18

smog napisał/a:
U nas nadal wody nie było i nie ma - lato się niebawem skończy i po krzyku - nosili tylko jakieś "Oświadczenie" że wody w tym roku nie będzie bo nie ma pieniędzy - i ludzie się pod tym podpisywali że się "zapoznali" ... więc chyba coś nie halo...


To co, to znaczy, że jak im zabraknie na wynagrodzenia, to puszczą pismo, wszyscy się podpiszą i na tej podstawie nie będzie można dochodzić zaległej pensji???

Dziwne...

zielonka - 27 Lipiec 09, 18:37

smog napisał/a:
nosili tylko jakieś "Oświadczenie" że wody w tym roku nie będzie bo nie ma pieniędzy


1 kwiecień był jakiś czas temu i było chłodno.

smog - 28 Lipiec 09, 14:50

No właśnie... czy coś takiego ma wogóle prawne podstawy?
aga764 - 28 Lipiec 09, 15:25

Skąd. To tylko typowy d*pochron. Z tą różnicą, że nie mam pojęcia jak mógłby świadczyć na korzyść pracodawcy?
wjawor - 28 Lipiec 09, 17:04

Powiem więcej, gdyby tak to oświadczonko podrzucić do PIPy, to mieliby czarno na białym, że łamie pracownicze prawa. :P
zielonka - 28 Lipiec 09, 19:23

smog napisał/a:
No właśnie... czy coś takiego ma wogóle prawne podstawy?


Ależ oczywiście, jeżeli zostało wydane 1-04. ;-)

Smog jaja sobie robisz, czy mówisz poważnie? Puść skana, lub przepisz treść dosłownie.

smog - 29 Lipiec 09, 01:02

zielonka, mówie poważnie...

Było napisane coś tego typu że

"W związku z trudną sytuacją finansową Policji woda w roku bieżącym nie będzie wydawana"

pod tym

"zapoznałem się"

i podpisy wszystkich pracowników/funkcjuszów

dziadek - 29 Lipiec 09, 06:29

polecam bardzo ciekawą stronkę
elsinore - 29 Lipiec 09, 18:12

dziadek napisał/a:
polecam bardzo ciekawą stronkę

dystrybuują wodę :?:

dziadek - 29 Lipiec 09, 18:26

elsinore napisał/a:
dziadek napisał/a:
polecam bardzo ciekawą stronkę

dystrybuują wodę :?:


nie mandaty za brak wody ;)

elsinore - 29 Lipiec 09, 18:28

zdarzają się w urzędach mandaty za takie błahostki :?:
dziadek - 29 Lipiec 09, 18:31

ale jak przyjdą , to już wtedy nie tylko brak wody znajdą np. konputery, oświetlenie, nadgodziny itp. :lol:
elsinore - 29 Lipiec 09, 18:34

nadgodzin nie znajdą, np. w katowickiej IS była przed niespodziewaną kontrolą PIP'y akcja czyszczenia się z takiego luksusu i kto miał "zapas" to czy chciał czy nie chciał musiał spadać żeby wyjść na "0"
smog - 29 Lipiec 09, 18:55

Niema to jak atak z zaskoczenia ...
zielonka - 29 Lipiec 09, 21:19

smog napisał/a:
Niema to jak atak z zaskoczenia ...


Ale taki atak to najpierw przygotuj…


Dz.U.1996.60.279 (R) Profilaktyczne posiłki i napoje.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Na podstawie art. 232 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 4. 1. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:
1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
2. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.
§ 5. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.
§ 6. 1. Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
2. Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy.
3. Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.
§ 7. Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higienicznosanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków i napojów.
§ 8. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

wjawor - 29 Lipiec 09, 21:49

U mnie z reguły i 28 stopni przekroczone, ale zaintrygował mnie też ten gorący mikroklimat, charakteryzujący się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C :idea:
zielonka - 29 Lipiec 09, 22:03

Google wiedzą wiele o gorącym klimacie
wjawor - 29 Lipiec 09, 22:10

zielonka napisał/a:
Google wiedzą wiele o gorącym klimacie

No teraz Zielonka przegiąłeś. Mam weekend z głowy, a może i urlop będę musiał poświęcić :zalamany:

zielonka - 29 Lipiec 09, 22:18

Nie przeginaj, Ty szybko łapiesz (wiedzę teoretyczną), jutro powiesz jak to brzmi po naszemu. ;)
wjawor - 29 Lipiec 09, 22:36

zielonka napisał/a:
Nie przeginaj, Ty szybko łapiesz (wiedzę teoretyczną), jutro powiesz jak to brzmi po naszemu. ;)

Może masz i rację, przecież :P ...WBGT jest wskaźnikiem łatwym do zastosowania na stanowisku pracy i umożliwia szybką ocenę obciążenia mikroklimatem gorącym...

aga764 - 29 Lipiec 09, 22:38

A brany jest pod uwagę wzrost temperatury pracownika na skutek wkurzenia (się)? Czy mikroklimat gorący to tylko otoczenie?
wjawor - 29 Lipiec 09, 22:48

aga764 napisał/a:
A brany jest pod uwagę wzrost temperatury pracownika na skutek wkurzenia (się)? Czy mikroklimat gorący to tylko otoczenie?
Oj, nie odrobiłaś lekcji. Zdecydowanie istotny jest wydatek energetyczny pracownika, w aspekcie odbierania jego nadmiaru ciepłoty spowodowanej wkurzeniem, przez otoczenie.
Tak mi się wydaje, po krótkich obliczeniach, że jeśli będziesz biegać nago po urzędzie, gdyż jak Stańczyk zdarłaś szaty z powodu kolejnych pomysłów szefa, to jednak dość łatwo będziesz nadmiar ciepła przekazywać otoczeniu i ciężko będzie przekroczyć ten wskaźnik. :P

dziadek - 30 Lipiec 09, 06:20

wjawor napisał/a:
...WBGT jest wskaźnikiem łatwym do zastosowania na stanowisku pracy i umożliwia szybką ocenę obciążenia mikroklimatem gorącym...


a można by tak jasniej i bardziej zrozumiale, bo nie mam czasu w google szukać

wjawor - 30 Lipiec 09, 06:43

W google to już robotę odwalił Zielonka, przecież to proste jak drut kolczasty. :P
helvet - 30 Lipiec 09, 07:27

wjawor napisał/a:
(...) Tak mi się wydaje, po krótkich obliczeniach, że jeśli będziesz biegać nago po urzędzie, gdyż jak Stańczyk zdarłaś szaty z powodu kolejnych pomysłów szefa, to jednak dość łatwo będziesz nadmiar ciepła przekazywać otoczeniu i ciężko będzie przekroczyć ten wskaźnik. :P

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wtedy zagotuje się otoczenie...

aga764 - 30 Lipiec 09, 07:32

Taaaa, a w końcu ktoś wezwie panów z kaftanikiem...
helvet - 30 Lipiec 09, 08:03

Ale chyba raczej nie facet... ;)
dapa - 30 Lipiec 09, 15:23

wjawor napisał/a:
aga764 napisał/a:
A brany jest pod uwagę wzrost temperatury pracownika na skutek wkurzenia (się)? Czy mikroklimat gorący to tylko otoczenie?
Oj, nie odrobiłaś lekcji. Zdecydowanie istotny jest wydatek energetyczny pracownika, w aspekcie odbierania jego nadmiaru ciepłoty spowodowanej wkurzeniem, przez otoczenie.
Tak mi się wydaje, po krótkich obliczeniach, że jeśli będziesz biegać nago po urzędzie, gdyż jak Stańczyk zdarłaś szaty z powodu kolejnych pomysłów szefa, to jednak dość łatwo będziesz nadmiar ciepła przekazywać otoczeniu i ciężko będzie przekroczyć ten wskaźnik. :P

Stańczyk niestety (albo stety :-) )zdarł tylko do pasa jak pamiętam :P więc niestety Agusia idąc tym tropem musi sie obnażyć tylko częściowo (co chyba nie zadowoli resztę załogi oraz petentów w całości) :P .

Rbit - 30 Lipiec 09, 15:51

Zaraz, zaraz... Jaki Stańczyk? Nie chodzi Wam czasem o Rejtana?
dapa - 30 Lipiec 09, 16:12

o kuźwa ..... faktycznie :P
wjawor - 30 Lipiec 09, 16:16

Żeby samemu nie wyjść na błazna, pójdę w zaparte, twierdząc że o błazeńskie zachowanie, a nie "rejtańskie" mi chodziło. :P
aga764 - 30 Lipiec 09, 19:16

Kiej analitykowi nie wypada goło czy półgoło po publicznej instytucji biegać.
Zatem nie, nie będę :P


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group