ZalogujRejestracjaSzukajZaloguj się, by sprawdzić wiadomościGrupyStatystyki
 Ogłoszenie 

Zapraszamy na stronę główną Niezależnego Portalu Pracowników KSC www.sluzba-cywilna.pl


Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj .

Poprzedni temat «» Następny temat
Wolne stanowiska w policji.
Autor Wiadomość
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 25 Maj 10, 12:40   

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw Sekcji ds. Szkód i Odszkodowań w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ewidencjonowanie powstałych należności budżetowych,
* wystawianie not obciążeniowych dla podmiotów zewnętrznych za wykonane pilotaże,
* wystawianie wezwań do zapłaty należności,
* naliczanie odsetek od należności wymagalnych,
* wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych,
* przedstawianie propozycji wniosków w prowadzonych sprawach,
* archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze windykacji należności,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
o umiejętność pracy w zespole,
o obsługa komputera,

wymagania dodatkowe

* 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji państwowej,
* preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, Wydział). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 123768
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 25 Maj 10, 12:41   

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów

Wymiar etatu: 0.75

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sporządzanie list do wypłaty, wydruków potrąceń i ich weryfikacja w zakresie zgodności z kartoteką wynagrodzeń,
* realizacja decyzji administracyjnych, tj. komunikatów i postanowień aktualizujących wysokość wynagrodzenia,
* dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z tytułami wykonawczymi, decyzjami organów i dobrowolnymi dyspozycjami,
* obliczanie i nanoszenie na kartoteki podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
* wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
* załatwianie wszelkiej korespondencji związanej z obsługą jednostek w terminach ustalonych przepisami,
* przygotowanie transferu na potrzeby „Bankowości elektronicznej” w zakresie należności przekazywanych na konta osobiste,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
o umiejętność analizowania,
o organizacja pracy własnej,
o obsługa komputera,
o znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w sektorze finansów publicznych,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,
* znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, Wydział). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-04

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 123758
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 25 Maj 10, 12:42   

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw Sekcji księgowości w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, rozliczanie, dekretowanie oraz uzgadnianie danych dotyczących akredytywy,
* nanoszenie operacji księgowych do zbioru mikrokomputera oraz dokonywanie aktualizacji tych zbiorów,
* ewidencjonowanie i uzgadnianie należności za pobyt w Policyjnej Izbie Zatrzymań,
* terminowe sporządzanie informacji celem egzekucji powyższych należności,
* przygotowywanie informacji o należnościach i zaległościach dla celów sprawozdawczych,
* uzgadnianie kont syntetycznych z analitycznymi,
* archiwizowanie i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
o umiejętność dokonywania analiz,
o komunikatywność,
o umiejętność pracy w zespole,
o obsługa komputera,

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Inne informacje:

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, Wydział). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-30


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 123777
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 26 Maj 10, 12:51   

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Pruszków
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kraszewskiego 8
05-800 Pruszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie sekretariatu komendanta i jego zastępców,
* rejestrowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
* przygotowanie poczty w celu przekazania do kancelarii jwanej,
* przyjmowanie i przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych przez okres wymagany przepisami,
* przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt,
* sporządzanie kwartalnych oraz rocznych wykazów spraw nie załatwionych,
* prowadzenie skorowidza imienno - rzeczowego,
* rozliczanie osób przenoszonych i zwalnianych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera,
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
o wysoka kultura osobista,
o zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
o staranność,
o niekaralność,
o odporność na stres,
o dobra organizacja pracy,
o dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie na podobnym stanowisku,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1911,32 zł. brutto.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-05

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Kraszewskiego 8
05-800 Pruszków
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 26 Maj 10, 13:01   

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw obsługi Poczty Specjalnej Wydział Łączności i Informatyki KMP w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zielona Góra
Komenda Miejska Policji
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, przygotowanie do wysyłki oraz dystrybucja jawnych i niejawnych przesyłek resortowych i cywilnych Poczty Polskiej od/do uprawnionych odbiorców,
* ręczny transport na terenie placówki P.S. pakietów przygotowanych do wysyłki o wadze do 20 kg,
* wykonywanie zestawień obrotów i innej dokumentacji wewnętrznej,
* archiwizacja dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera ( w szczególności aplikacji biurowych) oraz innych standartowych urządzeń biurowych.
o prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

* certyfikat dostępu do informacji niejawnych na poziomie TAJNE,
* komunikatywność,
* pozytywne podejście do klienta
* umiejętność pracy w zespole,
* samodzielność,
* wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie odbytych kursów i przeszkoleń
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:


Komenda Miejska Policji
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra
Oferta pracy nr 123813
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 26 Maj 10, 13:01   

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno- administracyjnej Wydział Prewencji KMP w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zielona Góra
Komenda Miejska Policji
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa sekretariatu,
* zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów,
* prowadzenie ewidencji i rejestrów obiegu korespondencji
* wykonywanie maszynopisów,
* archiwizacja spraw ostatecznie załatwionych
* prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności w pracy, list obecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie średnie profilowane administracyjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego : w obszarze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność obsługi komputera ( w szczególności aplikacji biurowych) oraz innych standartowych urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

* komunikatywność,
* umiejętność pracy w zespole
* samodzielność,
* wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy,
* kopie odbytych kursów i przeszkoleń,
* kopia dowodu osobistego.

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra
Oferta pracy nr 123823
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 27 Maj 10, 13:39   

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw finansowych Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ostrowiec Świętokrzyski
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Aleja 3-go Maja 9
27-400 Ostrowiec Św.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie obsługi kasowej funkcjonariuszy i pracowników jednostki
* prowadzenie gospodarki kasowej w ramach przyznanych środków finansowych
* naliczanie należności z tytułu dojazdów, dla osób uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego za wyżywienie psów słuzbowych
* prowadzenie ewidencji w celu realizacji należnych świadczeń
* przyjmowanie środków finansowych do kasy, terminowe ich odprowadzanie oraz sporządzanie comiesięcznych raportów kasowych
* prowadzenie książki ewidencji sprzętu będącego w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. i podległych jednostek
* prowadzenie gospodarki finansowej, w zakresie zleconym przez specjalistę Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia celem realizacji budżetu przeznaczonego dla jednostki
* sporządzanie przelewów płatności dla kontrahentów komendy w celu ich realizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w komórkach finansowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o niekaralność i brak przeciwskazań do otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa
o znajomośc przepisów finansowych i o rachunkowości
o umiejętność organizacji pracy własnej
o dobra znajomość obsługi komputera, znajomość programów kalkulacyjnych
o wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

* aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
* obsługa urządzeń biurowych
* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność
* miejsce zamieszkania- miasto Ostrowiec Św.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy i zaświadczeń o ukończonych kursach i posiadanych uprawnieniach

Inne informacje:

Praca na zastępstwo. Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Konkurs- Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia- praca na zastępstwo". Przy ofertach przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby zakwalifikowane do procedury doboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie jej przeprowadzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 41) 2671 250-260.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Aleja 3-go Maja 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 27 Maj 10, 13:41   

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw mandatowych w Zespole Wspomagającym

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Rzeszów
35-025 Rzeszów,ul. Jagiellońska 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa informatycznego systemu "E-Mandaty"
* wydawanie pobranych z PUW bloczków MK funkcjonariuszom oraz przyjmowanie wykorzystanych bloczków
* rozliczanie nałożonych grzywien i ich terminowe składanie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność formułowania pism

wymagania dodatkowe

* wykształcenie wyższe
* samodzielność, treminowość
* umiejętność obsługi komputera
* umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Wszystkie dokumenty, oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 858-34-63.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-06

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Jagiellońska 13
35-025 Rzeszów
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 31 Maj 10, 07:05   

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Prewencji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Ostrów Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
ul. K. Piłata 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Rozliczanie książek pracy sprzętu transportowego oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących sprzętu transportowego, matriałów pędnych i smarów, kilometrów.
* Prowadzenie gospodarki mandatowej, w tym ewidencja, wydawanie i rozrliczanie bloczków mandatowych oraz przyjmowanie odcinków mandatów karnych kredytowanych.
* Kierowanie na badania kierowców oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
* Aktualizowanie na bieżąco dowodów technicznych pojazdów służbowych oraz sporządzanie protokołów zdawczo - odbiorczych pojazdów
* Prowadzenie ewidencji magazynowej materiałów pędnych i smarów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność nawiazywania kontaktów interpersonalnych

wymagania dodatkowe

* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji pokój nr 16 lub przesłać pocztą na wskazany adres

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-10


pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
K. Piłata 12
07-300 Ostrów Mazowiecka
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 31 Maj 10, 07:10   

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Ruchu Drogowego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kutno
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa urządzenia typu fotorapid
* dokonywanie sprawdzeń i ustaleń w systemach informatycznych
* prowadzenie rejestru ujawnionych wykroczeń urządzeniem fotoradar
* prowadzenie sprawozdawczości dot. efektów pracy uzyskanych przy użyciu fotoradaru
* archiwizacja dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o biegła obsługa komputera
o obsługa urządzeń biurowych
o znajomość programów MC Office
o znajomośc podstawowych zasad archiwizacji
o uregulowany stosunek do służby wojskowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające ukończenie kursów lub szkoleń
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Spełnienie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu rekrutacji. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci spośród listy osób spełniających wymagania formalne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniły wymagania, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadamiani). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 024 – 253/22/08 (godz. 08-15).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-02

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
TORUŃSKA 14
99-300 KUTNO
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 31 Maj 10, 11:53   

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw administrowania nieruchomościami w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie i organizowanie pracy zespołu ds. obsługi i eksploatacji nieruchomości,
* koordynowanie realizacji zadań związanych ze sprawowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie zarządem nieruchomościami Skarbu Państwa,
* zarządzanie kosztami generowanymi przez jednostki organizacyjne Policji garnizonu zachodniopomorskiego i lokale służbowe w zakresie zawartych umów,
* opracowywanie procedur przetargowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
* współpraca z użytkownikami nieruchomości w obszarze spraw wchodzących w zakres odpowiedzialności ( w tym dokonywanie wizji lokalnych i kontroli obiektów),
* sprawowanie merytorycznej kontroli nad rozliczaniem usług związanych m. in. z dostarczeniem mediów i opału do podległych jednostek Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne lub pokrewne
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z administrowaniem/zarządzaniem nieruchomościami
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, postępowania administracyjnego, finansów publicznych i rachunkowości oraz prawa energetycznego,
o znajomość ustawy o Policji i przepisów oraz procedur z zakresu zarządzania nieruchomościami.

wymagania dodatkowe

* umiejętność analizy i syntezy informacji oraz podejmowania decyzji,
* umiejętność skutecznego komunikowania się,
* umiejętność realizowania zadań w warunkach stresu,
* dyspozycyjność,
* umiejętność organizacji pracy osobistej i zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261, 82-11-235, 82-11-425.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47/p. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 20/2010"
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 31 Maj 10, 11:56   

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw wspólpracy międzynarodowej i pozyskiwania funduszy pomocowych w Wydziale Prezydialnym ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowuje i organizuje przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych,
* sporządza zgodnie z wytycznymi sprawozdania z realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz nadzoruje opracowywanie i obieg sprawozdań przesyłanych z jednostek organizacyjnych Policji województwa śląskiego związanych z wykorzystywaniem funduszy pomocowych,
* gromadzi informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów, uregulowań i wytycznych w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych oraz udziela przedstawicielom jednostek organizacyjnych KWP w Katowicach porad w tym zakresie,
* organizuje i przygotowuje szkolenia z zakresu wykorzystania funduszy pomocowych w KWP w Katowicach i jednostkach terenowych województwa śląskiego oraz upowszechniania doświadczenia zagranicznych partnerów w celu poszerzania wiedzy na temat możliwości wykorzystania środków unijnych przez śląską Policję,
* organizuje dokumentację bezpośrednio związaną z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, jak również wyjazdami zagranicznymi funkcjonariuszy i pracowników garnizony śląskiego,
* przygotowywanie materiałów na konferencje, szkolenia, prezentacje dotyczące przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane wyższe ekonomiczne, zarządzanie projektami finansowymi ze środków pomocowych,
* doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość co najmniej jednego języka nowożytnego na poziomie bardzo dobrym,
o terminowość realizacji zadań,
o komunikatywność,
o umiejętność organizacji pracy własnej,
o umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych programów pakietu Office.

wymagania dodatkowe

* posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania funduszami europejskimi lub o podobnym profilu,
* 3-letnie doświadczenie instytucji wdrażającej programy operacyjne lub zarządzające funduszami, w administracji publicznej bezpośrednio związanej z sektorem funduszy pomocowych,
* znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
* znajomość języka niemieckiego w stopniu bardzo dobrym,
* znajomość sektora finansów,
* posiadanie prawa jazdy kat. B
* umiejętność szybkiego uczenia się,
* umiejętność podejmowania decyzji,
* umiejętność oceny i negocjacji,
* umiejętność koordynowania i prognozowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
* kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 464,10 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data złożenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji lub w urzędzie pocztowym).
Życiorys w formie cv.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(0-32)200 17 42 lub 200 17 06.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09

pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji
Lompy 19
40-038 Katowice
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 31 Maj 10, 12:03   

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw księgowości w Wydziale Finansów ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Kraków
Komenda Wojewódzka Policji, Mogilska 109, 31-571


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* dekretowanie dokumentów księgowych,
* prowadzenie ewidencji księgowej systemem komputerowym w programie KONTO,
* prowadzenie i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych,
* rozliczanie operacji finansowo- gospodarczych z instytucjami biorącymi udział w finansowaniu Policji,
* udział w sporządzaniu sprawozdań finansowo-gospodarczych: miesięcznych i kwartalnych z wykonania planu wydatków budżetu KWP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i podatków,
o skrupulatność i rzetelność,
o umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

* poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopie świadectw pracy,
* zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2248,61 zł brutto +dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 123 976. O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje: (012) 615-40-68.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-10


pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru, Mogilska 109, 31-571 Kraków
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 1 Czerwiec 10, 12:45   

Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdynia
Komenda Miejska Policji w Gdyni
ul. Portowa 15
81-350 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* mianowanie na stopnie
* prowadzenie spraw kadrowych funkcjonariuszy;
* prowadzenie zagadnień związanych z przyjmowaniem do służby w Policji, a także spraw związanych ze stosunkiem służbowym, a w szczególności przygotowywanie projektów rozkazów personalnych w zakresie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku służbowego z funkcjonariuszami Policji, powierzania obowiązków służbowych na stanowiskach służbowych i innych;
* analizowanie wniosków przełożonych o zmianę strktur etatowych pod kątem efektywności funkcjonowania Komendy w obowiązującej strukturze organizacyjnej, badanie możliwości wprowadzenia zmian i przygotowanie propozycji zmian organizacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe 1,5-3 lata w administracji lub do 1 roku doświadczenia w danym obszarze
o znajomość Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm.
o znajomość Ustawy o Policji z dnia 06.04.1990r. z późn. zm.

wymagania dodatkowe

* obsługa komputera i innych urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze 2061,22 zł brutoo oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i komórkę organizacyjną jekiej oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydacii zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Uczestnikom rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dokumenty aplikacyjne można odbierać w Wydziale Kadr i Szkolenia przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 6-21-314

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Komenda Miejska Policji
Portowa 15
81-350 Gdynia
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 1 Czerwiec 10, 13:51   

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Zespole do walki z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przygotowywanie, na podstawie danych statystycznych okresowych analiz efektywności pracy Policji w zakresie zwalczania przestępstw narkotykowych oraz ocen podjętych działań w zakresie pracy procesowej i operacyjnej,
* organizowanie, przygotowywanie i opracowywanie spotkań szkoleniowych i instruktażowych oraz materiałów informacyjnych dotyczących przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej,
* koordynowanie współpracą jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, szczególnie w aspekcie przestępczości narkotykowej,
* monitorowanie spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne Policji jednostek organizacyjnych Policji dotyczących przestępstw narkotykowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym o znacznym stopniu skomplikowania lub mogących budzić zainteresowanie środków masowego przekazu,
* współuczestniczenie w wypracowywaniu modeli zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej oraz określanie nowych obszarów zagrożonych tego typu przestępczością, zwłaszcza w kontekście pojawiania się na rynku nowych środków odurzających lub mających podobne działanie substancji syntetycznych oraz półproduktów wykorzystywanych do ich produkcji,
* opiniowanie i analizowanie projektów aktów prawnych związanych z zakresem zadań powierzonych do realizacji na stanowisku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub psychologiczne albo ukończona Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i tytuł magistra
* pozostałe wymagania niezbędne:
o minimum 1 rok pracy w obszarze przeciwdziałania lub zapobiegania przestępczości narkotykowej albo nielegalnego obrotu środkami farmaceutycznymi, albo przeciwdziałania patologiom społecznym,
o znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
o znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o obrocie lekami i środkami farmakologicznymi,
o komunikatywność, z uwzględnieniem jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi i treści pisanych,
o kreatywność, dyspozycyjność,
o samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresu,
o umiejętność obsługi komputera, sprzętu biurowego.

wymagania dodatkowe

* minimum 2 lata w pracy administracji publicznej,
* znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym lub znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
* znajomość regulacji Unii Europejskiej w zakresie problematyki narkomanii i przestępczości z nią związanej,
* wysokie zdolności interpersonalne,
* posiadane poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub też informacja o uprzednim posiadaniu tego poświadczenia,
* umiejętność analitycznego myślenia z uwzględnieniem zdolności prezentowania wniosków z analiz,
* kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
* gotowość do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
* umiejętność pracy w zespole,
* łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-11

pod adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr i Szkolenia
Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12
z dopiskiem w liście motywacyjnym „St. specjalista/BKr-WK/BKGP 11/10”
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Wersja forum PDA/GSM

Służba Cywilna - Portal oraz Forum pracowników
Forum Pracowników Wojska
Prawo Jazdy Katowice
Klub Fiata 500 - Polska Strefa Kultowego FIATA 500
Maurer, Bau, Lengerich Alternatywne Metody Leczenia Nowotworów
Sushi Warszawa Ochota Warszawa - Sushi - Dowóz Studio Fryzjersko - Kosmetyczne Katowice
Osiedle Bulwary Rawy TBS

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Sluzba-Cywilna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Korzystając z forum akceptujesz Regulamin
Copyright © 2008-2015 by Sluzba-Cywilna.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone