ZalogujRejestracjaSzukajZaloguj się, by sprawdzić wiadomościGrupyStatystyki
 Ogłoszenie 

Zapraszamy na stronę główną Niezależnego Portalu Pracowników KSC www.sluzba-cywilna.pl


Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj .

Poprzedni temat «» Następny temat
Wolne stanowiska w wojsku.
Autor Wiadomość
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 5 Lipiec 10, 08:30   

Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy archiwista - kierownik Sekcji Ewidencji i Przechowywania Zasobu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nowy Dwór Mazowiecki
Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z działalnością Sekcji Ewidencji i Przechowywania Zasobu w zakresie zapewnienia właściwych warunków gromadzenia, przechowywania, ewidencji, zabezpieczenia oraz udostępniania materiałów archiwalnych
* prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego
* wdrażanie nowych metod i technik gromadzenia i przetwarzania informacji, tworzenie i prowadzenie baz danych
* udzielanie informacji o zasobie Archiwum
* udział w czynnościach związanych z przejmowaniem akt i brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej
* przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w jednostkach organizacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok doświadczenia w pracy w archiwum
* pozostałe wymagania niezbędne:
o obywatelstwo polskie
o znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dot. zarządzania dokumentacją w instytucjach życia publicznego i umiejętność ich interpretacji
o kurs kancelaryjno-archiwalny
o dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office
o umiejętność obsługi urządzeń biurowych
o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
o udokumentowany okres pracy zawodowej
o odporność na stres i wysiłek

wymagania dodatkowe

* umiejętność dobrej organizacji pracy
* umiejętność pracy w zespole
* znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego
* opinie za okres trzech ostatnich lat pracy
* pisemna zgoda na otrzymanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego na czas wojny lub mobilizacji

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty niekompletne i oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-22 280 22 51 lub 0-22 280 22 49

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-13


pod adres:

Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Modlin
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 6 Lipiec 10, 14:02   

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownik kancelarii tajnej Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Oleśnica
Archiwum Wojsk Lądowych
Filia Nr 2 w Oleśnicy
ul. Wileńska 14
56-400 Oleśnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oraz kontrola przestrzegania właściwego wytwarzania i oznakowania klauzulami tajności dokumentów niejawnych;
* prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii;
* prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i służbowych;
* realizacja całokształtu zamierzeń związanych z archiwizacją dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w kancelarii tajnej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o o ukończony kurs kierowników kancelarii tajnych;
o o posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE";
o o biegła umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
o o umiejętność pracy w zespole;
o o dokładność, sumienność;
o o umiejętność dobrej organizacji pracy;
o o umiejętność samokształcenia i łatwość przyswajania nowych zagadnień;
o o dobry stan zdrowia;
o o dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dotychczasowych świadectw pracy (służby).

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Kandydaci zakwalifikowani przez komisje, zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 / 766-57-55 w godzinach 11.00 - 12.00.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

Filia Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych
Ul. Wileńska 14
56-400 Oleśnica
Ostatnio zmieniony przez elsinore 6 Lipiec 10, 14:04, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 6 Lipiec 10, 14:04   

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy archiwista

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy:

* Oleśnica
Archiwum Wojsk Lądowych
Filia Nr 2 w Oleśnicy
ul. Wleńska 14
56-400 Oleśnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• opracowywanie inwentarzy archiwalnych;
• opracowywanie artykułów do Roczników Archiwalno-Historycznych oraz innych prac publikacyjnych w zakresie popularyzacji archiwaliów;
• sporządzanie specjalistycznych pomocy informacyjno-wyszukiwawczych;
• tworzenie i aktualizowanie komputerowych baz danych;
• przeprowadzanie kwerend archiwalnych w zasobie wytworzonym po 1945 roku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w archiwum
* pozostałe wymagania niezbędne:
o o umiejętność prowadzenia analizy opracowywanych materiałów archiwalnych oraz zdolność formułowania wniosków;
o o umiejętność opracowywania i redagowania pism;
o o umiejętność pracy w zespole;
o o dokładność, sumienność;
o o komunikatywność;
o o umiejętność dobrej organizacji pracy;
o o biegła umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
o o umiejętność samokształcenia oraz łatwość przyswajania nowych zagadnień;
o o dobry stan zdrowia;
o o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych.

wymagania dodatkowe

• znajomość języków obcych;
• dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dotychczasowych świadectw pracy.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Kandydaci zakwalifikowani przez komisje, zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/766-57-55 w godzinach 11.00 - 12.00.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20

pod adres:

Filia Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych
ul. Wleńska 14
56-400 Oleśnica
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 8 Lipiec 10, 13:29   

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

Szef poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy archiwista w Wydziale Udostępniania Zasobu ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa 72

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa Pracowni Udostępniania Akt, udostępnianie materiałów archiwalnych Użytkownikom Pracowni, udzielanie informacji o zasobie CAW i pomoc merytoryczna, udzielanie odpowiedzi na wpływające pisma,
* sporządzanie specjalistycznych pomocy informacyjno-wyszukiwawczych,
* realizacja kwerend

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe historia, informacja naukowa
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność biegłej obsługi komputera,
o umiejętności organizacyjne,
o umiejętność komunikowania się z ludźmi,
o bardzo dobry stan zdrowia, odporność na stres i wysiłek,
o znajomość przepisów z zakresu archiwistyki w tym archiwów wojskowych.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
* ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki,
* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
* kopia dowodu osobistego,
* kopie świadectw pracy.

Inne informacje:

Praca zmianowa.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 6814-119

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-13


pod adres:

Centralne Archiwum Wojskowe
Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 12 Lipiec 10, 08:48   

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy archiwista sekcja ewidencji i przechowywania zasobu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdynia
Archiwum Marynarki Wojennej
ul. Dickmana
81-103 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie materiałów archiwalnych oraz gromadzenie ich w zasobie archiwum
* konserwacja zasobu archiwalnego
* utrzymywanie właściwych warunków przechowywania zgromadzonych materiałów archiwalnych
* ewidencja zasobu archiwum
* udostępnianie materiałów archiwalnych z magazynu zasobu archiwum
* wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej z zasobu archiwum w procesie brakowania
* prowadzenie skontrum w zasobie archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zwiazanym z gromadzeniem materiałów archiwalnych i ich konserwacją oraz ewidencją zasobu
* pozostałe wymagania niezbędne:
* umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
* dokładność, sumienność
* umiejętność planowania prac związanych z konserwacją materiałów archiwalnych
* umiejętność samokształcenia oraz łatwość przyswajania nowych zagadnień
* umiejętność obsługi komputera
* dobry stan zdrowia
* zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych

wymagania dodatkowe

* znajomość języków obcych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6267220, 605432965

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19


pod adres:

Archiwum Marynarki Wojennej
Dickmana
81-103 Gdynia
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 12 Lipiec 10, 08:50   

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy archiwista sekcji opracowań, udostępniania i kwerend

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gdynia
Archiwum Marynarki Wojennej
ul. Dickmana
81-103 GdyniaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* umiejętność prowadzenia analizy opracowywanych materiałów archiwalnych oraz zdolność formułowania wniosków
* umiejętność redagowania pism
* umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
* dokładność, sumienność
* umiejętność samokształcenia oraz łatwość przyswajjania nowych zagadnień
* umiejętność obsługi komputera
* dobry stan zdrowia
* zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe archiwistyka lub historia ze specjalizacją archiwistyki

wymagania dodatkowe

* znajomość języków obcych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 6267220, 605432965

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Archiwum Marynarki Wojennej
Dickmana
81-103 Gdynia
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 14 Lipiec 10, 15:28   

Wojskowa Komenda Uzupełnień Łódź-2

Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko: statystyk w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łódź
ul Andrzeja Struga 65
90-548 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie i aktualizacja dokumentów ewidencyjnych
* obsługa bazy danych w oparciu o program komputerowy
* sporządzanie pism i prowadzenie korespondencji
* obsługa interesantów
* prowadzenie zestawień liczbowych i analiz

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość problematyki dotyczącej zakładania i prowadzenia ewidencji wojskowej
- znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego
- umiejętność obsługi komputera w srodowisku WINDOWS i pakietu OFFICE
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

* komunikatywność
* doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
* umiejętność organizacji pracy włąsnej i samokształecenia
* dyspozycyjność, systematyczność, cierpliwość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
* kopie świadectw pracy oraz kopie dokumetów potwierdzających ukonczenie kursów i szkoleń

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony - zastępstwo. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 108, 07 zł (brutto). Oferty niekompletne i dostraczone po terminie (data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie testu kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (042) 750 42 11 (042) 750 42 11 lub 750 45 50.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-21

pod adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Łódź - 2
A. Struga 65
90-648 Łódź
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 22 Lipiec 10, 07:50   

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

Szef poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Kancelarii Tajnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Warszawie
ul. Winnicka 1
02-095 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, rejestrowanie, wydawanie i przechowywanie dokumentów jawnych i niejawnych
* prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wykonywania dokumentów niejawnych przez wykonawców
* prowadzenie kancelarii elektronicznej
* przygotowanie dokumentów do archiwizacji
* rozliczanie miejscowe i zamiejscowe przesyłek jawnych i niejawnych
* współuczestniczenie w okresowych kontrolach dokumentów niejawnych w celu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz w kompletowaniu dokumentów celem archiwizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
- przeszkolenie specjalistyczne kierownika Kancelarii Tajnej
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli
- dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów regulujących zasady ochrony informacji niejawnych
* znajomość przepisów i zasad pracy kancelaryjnej
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopia świadectw pracy
* kopia ukończenia szkolenia specjalistycznego

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto 2.188 zł. Na wyżej wymienione stanowisko może być nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 682 50 33, (22) 682 50 62.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-03

pod adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
ul. Winnicka 1
02-095 Warszawa
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 27 Lipiec 10, 15:04   

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

Szef poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Kancelarii Tajnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Warszawie
ul. Winnicka 1
02-095 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* przyjmowanie, rejestrowanie, wydawanie i przechowywanie dokumentów jawnych i niejawnych
* prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wykonywania dokumentów niejawnych przez wykonawców
* prowadzenie kancelarii elektronicznej
* przygotowanie dokumentów do archiwizacji
* rozliczanie miejscowe i zamiejscowe przesyłek jawnych i niejawnych
* współuczestniczenie w okresowych kontrolach dokumentów niejawnych w celu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz w kompletowaniu dokumentów celem archiwizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego
* pozostałe wymagania niezbędne:
- przeszkolenie specjalistyczne kierownika Kancelarii Tajnej
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli
- dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów regulujących zasady ochrony informacji niejawnych
* znajomość przepisów i zasad pracy kancelaryjnej
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
* kopia świadectw pracy
* kopia ukończenia szkolenia specjalistycznego

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto 2.188 zł. Na wyżej wymienione stanowisko może być nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 682 50 33, (22) 682 50 62.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-02


pod adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
ul. Winnicka 1
02-095 Warszawa
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 17 Sierpień 10, 13:55   

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku

Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko: statystyk w Wydziale Rekrutacji

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sanok
Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Przemyska 1
38 - 500 Sanok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie meldunków, sprawozdań oraz innych dokumentów sporządzanych w Wydziale
* współuczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie
* obsługa kandydatów do NSR i prowadzenie bazy danych w tym zakresie
* sporządzanie zapotrzebowania na druki i formularze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
- znajomość przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
- umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* komunikatywność
* dyspozycyjność
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Nie należy składać oryginalnych dokumentów albo potwierdzonych za zgodność - tylko kopie. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu o jego terminie zostaną poinformowani telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-08-20


pod adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Przemyska 1
38-500 Sanok
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 9 Styczeń 11, 20:18   130792

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko: samodzielny referent

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Płock
Wojskowa Komenda Uzupełnień
09-402 Płock
ul. Kilińskiego 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizacja zadań w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, materiałowej, współpraca w planowaniu potrzeb finansowych i materiałowych z Oddziałem Gospodarczym
* udział w planowaniu zadań dotyczących logistycznego i mobilizacyjnego rozwinięcia WKU
* współpraca z OG w zakresie realizacji planu remontów i konserwacji obiektu WKU
* prowadzenie rejestrów i rozliczeń otrzymywanych i wydatkowanych środków
* zapobieganie w powstawaniu szkód i strat w powierzonym mieniu
* nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym pomieszczeń WKU
* prowadzenie dokumentacji oraz gospodarki sprzętem kwaterunkowym we współudziale z właściwą Wojskową Administracją Koszar

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
- posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu
- umiejętność sprawnej organizacji pracy
- umiejętność w zakresie sprawnej obsługi interesantów
- biegła obsługa komputera (MS Office)
- znajomość zasad obsługi i konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

wymagania dodatkowe

* znajomość spraw obronnych
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE"
* dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy, służby
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2011-01-15

pod adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Kilińskiego 12
09-402 Płock
 
     
elsinore 


VIP
bezrobotny


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 12 Cze 2009
Posty: 12308
Skąd: ---
Wysłany: 9 Styczeń 11, 20:20   130791

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

Komendant poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy informatyk do spraw teleinformatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Płock
Wojskowa Komenda Uzupełnień
09-402 Płock
ul. Kilińskiego 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem łączności i informatyki
* realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemów i sieci teleinformatycznych
* udział w instalowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu w sprawności oprogramowania i sprzętu dla potrzeb WKU
* prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie w zakresie informatyki
* pozostałe wymagania niezbędne:
- biegła obsługa sprzętu teleinformatycznego
- obsługa MS Office 2003/2010, Corel Draw 11
- znajomość obsługi sieci komputerowych LAN/WAN
- znajomość systemu Windows Server 2003, XP, Vista, architektury active directory
- umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

* znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
* znajomość pracy biurowej w resorcie obrony narodowej
* doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopia dowodu osobistego

Inne informacje:

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 262 60 21 wew. 222

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2011-01-15

pod adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Kilińskiego 12
09-402 Płock
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Wersja forum PDA/GSM

Służba Cywilna - Portal oraz Forum pracowników
Forum Pracowników Wojska
Prawo Jazdy Katowice
Klub Fiata 500 - Polska Strefa Kultowego FIATA 500
Maurer, Bau, Lengerich Alternatywne Metody Leczenia Nowotworów
Sushi Warszawa Ochota Warszawa - Sushi - Dowóz Studio Fryzjersko - Kosmetyczne Katowice
Osiedle Bulwary Rawy TBS

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Sluzba-Cywilna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Korzystając z forum akceptujesz Regulamin
Copyright © 2008-2015 by Sluzba-Cywilna.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone