Wolne stanowiska - weterynaria

ogłoszenia

Moderatorzy: aga764, Lady Zgaga, wjawor

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » wtorek 29 cze 2010, 14:12

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Szczecińska 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* nadzór i koordynacja pracy zespołu ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochrony zwierząt oraz higieny materiału biologicznego oraz samodzielnego stanowiska ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
* koordynacja i realizacja programu zwalczania choroby Aujeszky‘ego u świń,
* nadzór nad handlem i obrotem zwierzętami,
* nadzór nad targami, spędami i transportem zwierząt,
* opracowywanie programu prewencji i profilaktyki weterynaryjnej z zakresu chorób zakaźnych zwierząt,
* prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach powierzonych zadań,
* kierowanie pracą Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
o znajomość przepisów weterynaryjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych,
o posiadanie kompetencji kierowniczych,
o umiejętność podejmowania decyzji,
o odporność na stres,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* znajomość jednego z języków urzędowych UE,
* prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* kopia dokumentu potwierdzającego tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Inne informacje:


- dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- kandydaci, zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani – nie będą powiadamiani ani telefonicznie ani pisemnie,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-09

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 30 cze 2010, 12:21

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Nysie

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Nysa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
ul. Piłsudskiego 32
48-303 Nysa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kierowanie pracą inspektoratu w zastępstwie powiatowego lekarza weterynarii,
* prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa w stosunku do nadzorowanych podmiotów,
* prowadzenie badań monitoringowych,
* sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami akwakultury oraz zakładami produkującymi i przetwarzającymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji weterynaryjnej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o specjalizacja w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
o umiejętność obsługi komputera - środowisko Windows, Word, Excel, a w szczególności programów SPIWET, RASFF, ACCESS, TRACES,
o znajomość aktualnych przepisów polskich i unijnych dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej,
o nienaganny przebieg pracy w administracji weterynaryjnej,

wymagania dodatkowe

* znajomość języka angielskiego lub innego oficjalnego języka UE,
* komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
* staranność, rzetelność, obowiązkowość, kultura pracy i kultura osobista,
* uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
* zamieszkanie na terenie Nysy lub okolic Nysy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających specjalizację w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
* kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
* kopie świadectw pracy,
* kopia prawa jazdy.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego).Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (77)4575010 begin_of_the_skype_highlighting (77)4575010 end_of_the_skype_highlighting wew.209 lub (77)4333465

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-10

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wrocławska 170
45-836 Opole

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 30 cze 2010, 12:24

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk

Wymiar etatu: 0.125

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mrągowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
ul. Rynkowa 1c
11-700 Mrągowo


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* administrowanie systemami informatycznymi inspektoratu
* instalowanie sprzętu i oprogramowania
* wykonywanie drobnych napraw sprzętu komuterowego
* załatwianie bieżących spraw z zakresu informatyki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie informatyczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wiedza ogólna z informatyki
o znajomość budowy i funkcjonowania sieci komputerowych opartych na systemach Windows
o znajomość internetu, metod i promocji w Internecie
o otwartość na nowości techniczne
o umiejetność sprawnej organizacji pracy
o umiejetność pracy w zespole
o kreatywność i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

* praca na podobnym stanowisku minimum 2 lata
* odbyta służba przygotowawcza

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie ukończonych kursów i szkoleń

Inne informacje:

- informacje dodatkowe można uzyskać pod nr 89 742 62 26
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-22


pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Rynkowa 1 c
11-700 Mrągowo

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 30 cze 2010, 12:25

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw finansowo-księgowych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Mrągowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
ul. Rynkowa 1c
11-700 Mrągowo


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rozliczeń i księgowości budżetowej
* sporzadzanie okresowych sprawozdań finansowo-księgowych
* prowadzenie gospodarki kasowej inspektoratu
* sporządzanie list płac
* prowadznie dokumentacji dotyczącej rozliczeń pracowników i zleceniobiorców
* prowadzenie ewidencji sprzedaży i rozliczanie Vat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, rachunkowości, finansach publicznych i podatku dochodowym od osób fizycznych
o znajomość prawa pracy i przepisów ZUS
o biegła obsługa komputera ( program księgowy, płacowo-kadrowy, Płatnik )
o dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, uczciwość

wymagania dodatkowe

* staz pracy w administracji minimum 2 lata
* odbyta służba przygotowawcza

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy
* kopie ukończonych kursów i szkoleń

Inne informacje:

- informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 783 930 323
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-22

pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Rynkowa 1 c
11-700 Mrągowo

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » poniedziałek 05 lip 2010, 08:26

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwalczania chorób zakaźnych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Sępólno Krajeńskie
Inspekcja Weterynaryjna,Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 17


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu
o prawo jazdy
o znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakażnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


tel. 52 3881225
w godz. od 7,30 do 15,30

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-31

pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » poniedziałek 05 lip 2010, 08:47

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny zespole ds.zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Szczecinek
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
78-400 Szczecinek ul.Szczecińska 40

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz.U.z 2007 r.Nr 121 poz.842) oraz innym przepisami z zakresu prawa weterynaryjnegoi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Inspekcji Weterynaryjnej
o prawo jazdy kat.B
o bardzo dobra znajomośc pakietu Office(Word,Excel)

wymagania dodatkowe

* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność,rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-14

pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Szczecińska 40/1
78-400 Szczecinek

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » poniedziałek 05 lip 2010, 12:15

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt, IRZ i kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Żwirowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* nadzór nad przestrzeganiem praw zwierząt
* kontrole identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz śledzenie przemieszczeń zwierząt
* kontrole wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub zootechnik
* doświadczenie: 10 miesięcy doświadczenia zawodowego zatrudnienie lub staż absolwencki w administracji publicznej na takim samym stanowisku
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętnośc obsługi komputera, poczty elektronicznej i wyszukiwarek systemów IRZ
o prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20

pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Żwirowa 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » wtorek 06 lip 2010, 14:33

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Żurominie
ul. Olszewska 7
09-300 Żuromin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
* pobieranie prób celem monitoringu chorób świń, bydła, owiec, kóz, drobiu, ryb oraz lisów i dzików,
* nadzór nad obrotem zwierzętami w handlu wewnątrzwspólnotowym i krajowym w celu monitoringu identyfikacji i przepływu zwierząt na terenie powiatu
* nadzór nad dobrostanem zwierząt,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu
o prawo jazdy kat. B
o znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakażnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu

Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-23

pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Olszewska 7
09-300 Żuromin
23 657-39-47

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 07 lip 2010, 14:59

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
ul.Bialska 98
23-300 Janów Lubelski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* kontrola podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
* prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
* obsługa i wprowadzanie danych do programów SPIWET,TRACES,PANDA
* pobieranie prób żywności do badań monitoringowych oraz do badań przed wprowadzeniem do obrotu
* prowadzenie wymaganej dokumentacji
* rozpatrywanie wniosków i przyjmowanie petentów
* kontrola wyznaczonych lekarzy urzędowych z zakresu badania przed i poubojowego
* sporządzanie sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
o znajomość przepisów weterynaryjnych
o posiadanie prawa jazdy kat.B
o znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

* bezkonfliktowość,komunikatywność,obowiązkowość,dyspozycyjność
* umiejetność organizacji pracy własnej i w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
* kopie dokumentów potwierdzjących okres wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne informacje:

Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do inspektoratu) nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Spełnienie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu rekrutacji. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci spośród listy osób spełniających wymagania formalne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 872 30 32.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bialska 98
23-300 Janów Lubelski

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 07 lip 2010, 15:12

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Rzeczna 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizowanie zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
* współpraca z terenowo właściwymi instytucjami i urzędami: Inspekcją Sanitarną, Policją, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi
* wykonywanie w zastępstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności w zakresie spraw organizacyjnych, finansowo-księgowych i administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
o tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
o znajomość przepisów prawa krajowego i UE w zakresie weterynarii
o znajomość ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu Pracy
o znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
o znajomość ustawy o finansach publicznych
o prawo jazdy kat. B
o dyspozycyjność, komunikatywność
o umiejętność podejmowania decyzji

wymagania dodatkowe

* znajomość języka obcego (angielski, niemiecki)
* umiejętność pracy w zespole
* umiejętność dostosowania się do zmian
* kultura osobista
* radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji
* kopie świadectw pracy
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Inne informacje:

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,900 kwoty bazowej ustalanej dla członków korpusu służby cywilnej. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 60-91-625 begin_of_the_skype_highlighting 032 60-91-625 end_of_the_skype_highlighting

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20


pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Brynowska 25a
40-585 Katowice

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » środa 07 lip 2010, 15:12

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Katowicach

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Katowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
ul. Kossutha 11
40-844 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* realizowanie zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
* współpraca z terenowo właściwymi instytucjami i urzędami: Inspekcją Sanitarną, Policją, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi
* wykonywanie w zastępstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności w zakresie spraw organizacyjnych, finansowo-księgowych i administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
o tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
o znajomość przepisów prawa krajowego i UE w zakresie weterynarii
o znajomość ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu Pracy
o znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
o znajomość ustawy o finansach publicznych
o prawo jazdy kat. B
o dyspozycyjność, komunikatywność
o umiejętność podejmowania decyzji

wymagania dodatkowe

* znajomość języka obcego (angielski, niemiecki)
* umiejętność pracy w zespole
* umiejętność dostosowania się do zmian
* kultura osobista
* radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji
* kopie świadectw pracy
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Inne informacje:

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 2,150 kwoty bazowej ustalanej dla członków korpusu służby cywilnej. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 60-91-625 begin_of_the_skype_highlighting 032 60-91-625 end_of_the_skype_highlighting

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-20

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Brynowska 25a
40-585 Katowice

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » czwartek 08 lip 2010, 13:18

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Zwoleniu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Zwoleń
26-700 Zwoleń
ul. Wojska Polskiego 80

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, a w szczególności chorobotwórczych czynników odzwierzęcych,
* prowadzenie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz likwidacji ich ognisk,
* pobieranie próbek do celów diagnostycznych w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
* udział wraz z rzeczoznawcami w szacowaniu wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i wypłacaniem odszkodowań,
* prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
* aktualizowanie Planów Gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
* kierowanie pracą Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
o znajomość przepisów weterynaryjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych,
o posiadanie kompetencji kierowniczych,
o umiejętność podejmowania decyzji,
o odporność na stres,
o umiejętność obsługi komputera,
o prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

* znajomość jednego z języków urzędowych UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* kopia dokumentu potwierdzającego tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
* kopia prawa jazdy.

Inne informacje:


- dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- kandydaci, zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani – nie będą powiadamiani ani telefonicznie ani pisemnie,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19


pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » czwartek 08 lip 2010, 13:31

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Przasnyszu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Przasnysz
06-300 Przasnysz
ul. Szpitalna 10A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* planowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, a w szczególności chorobotwórczych czynników odzwierzęcych,
* koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt,
* prowadzenie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz likwidacji ich ognisk,
* pobieranie próbek do celów diagnostycznych w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
* prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
* udział wraz z rzeczoznawcami w szacowaniu wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i wypłacaniem odszkodowań,
* aktualizowanie Planów Gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
* kierowanie pracą Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
o znajomość przepisów weterynaryjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych,
o posiadanie kompetencji kierowniczych,
o umiejętność podejmowania decyzji,
o odporność na stres,
o umiejętność obsługi komputera,
o prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

* znajomość jednego z języków urzędowych UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* kopia dokumentu potwierdzającego tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
* kopia prawa jazdy.

Inne informacje:


- dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- kandydaci, zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani – nie będą powiadamiani ani telefonicznie ani pisemnie,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » czwartek 08 lip 2010, 13:33

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Grójcu

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Grójec
05-600 Grójec
ul. Mogielnicka 67

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* koordynacja i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez dział ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
* nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność wynikającą z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
* przygotowywanie postępowania administracyjnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzoru nad podmiotami,
* nadzór i kontrola lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
* kierowanie pracą Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
* pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
o znajomość przepisów weterynaryjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych,
o posiadanie kompetencji kierowniczych,
o umiejętność podejmowania decyzji,
o odporność na stres,
o umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

* znajomość jednego z języków urzędowych UE,
* prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* kopia dokumentu potwierdzającego tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
* kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Inne informacje:


- dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach),
- oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- kandydaci, zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani – nie będą powiadamiani ani telefonicznie ani pisemnie,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19

pod adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

Awatar użytkownika
elsinore
VIP
VIP
Posty: 12317
Rejestracja: piątek 12 cze 2009, 16:31
Lokalizacja: ---

Postautor: elsinore » czwartek 08 lip 2010, 13:33

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00–930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
* prowadzenie współpracy z zagranicą dotyczącej ustalania warunków weterynaryjnych obowiązujących przy produkcji oraz wywozie mięsa i produktów mięsnych
* przygotowywanie wzorów świadectw zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych
* prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
* prowadzenie korespondencji bieżącej w zakresie higieny mięsa i produktów mięsnych
* współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących higieny mięsa i produktów mięsnych, w tym udział w grupach roboczych Komisji Europejskiej
* opracowywanie aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii z zakresie właściwości Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
* opiniowanie w zakresie właściwości Wydziału projektów aktów prawnych opracowanych przez inne instytucje, przesłanych w ramach uzgodnień resortowych i międzyresortowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technologia żywności
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej lub w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów postępowania weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
o bardzo dobra znajomość języka angielskiego
o umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
o umiejętności redakcyjne, obsługa programów MS Office

wymagania dodatkowe

* w przypadku lekarzy weterynarii- specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego lub z epizootiologii i administracji weterynaryjnej
* w przypadku technologów żywności – kierunkowe studia podyplomowe
* szkolenie z zasad, wdrażania i funkcjonowania systemu HACCP
* szkolenie z audytu wewnętrznego systemu HACCP
* znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu
* kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Inne informacje:

Umowa o pracę na zastępstwo na okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2011 r.
Proponowane wynagrodzenie: 3000 – 3500 zł brutto.
Aplikacje niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (o terminie ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje: (022) 623 26 53


Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-28

pod adres:

Główny Inspektorat Weterynarii
Wspólna 30
00-930 Warszawa
z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia


Wróć do „Praca w służbie cywilnej”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość